Turliv.net

Et helt vanlig norsk friluftsliv

Lapponia


page2_blog_entry0_summary_1
Bratte fjellsider, grønne daler, åpne vidder og store skoger. I de svenske verneområdene Laponia er det kun elg og bjørn som setter spor, alle menneskelige inngrep innenfor vernesonene stammer fra fraflyttede samiske bosettinger og enkle reindriftsinstallasjoner.


De store områdene er slående, om man ser på et kart over Sverige utgjør vernesonene 9400 km2, til sammenligning er Jotunheimen, Rondane, Hardangervidda, Dovre, Børgefjell og Femunds-marka nasjonalpark bare 7843 km2.Området Laponia er ikke en stor nasjonalpark, men flere mindre parker og verneområder.

De tre mest kjent nasjonalparkene: Sarek, Padjelanta og Stora Sjøfallet utgjør kjernen i området, omkranset av naturreservatene Sjauja og Stubba og den lille nasjonalparken Muddus i øst.

Da fellesbegrepet Laponia dekker et stort geografisk område er det naturlig nok ganske stor terrengmessig variasjon, I Padjelanta helt vest er landskapet mykt og duvende med mange vann før det brått reiser seg til topper på over 2000 meter i Sarek. I Stora Sjøfallet synker landskapet igjen og går over til flatere myr og barskogområder mot øst.

page2_blog_entry0_1

I denne ville og utilgjengelige naturen er det naturligvis mye vilt, i mesteparten av Laponia er jakt og fiske forbudt, sammen med få turister gjør dette at dyrelivet får gode forhold, og bortsett at området ikke har noen fast ulvestamme finnes alle store rovdyr her (i 2005 er det nevnt at det skal være optill 8 binner i Laponia). I tillegg er elgen i området kjent for å være serdeles stor.


De forskjellige nasjonalparkene og naturreservatene har ulike grader av tilrettelegging, kun i nasjonalparkene Padjelanta og Stora Sjøfallet finnes turisthytter og merkede stier, i Sarek, Muddus, Sjauja og Stubba er det praktisk talt ingen tilrettelegging med hytter, broer eller merkede stier. Dette krever selvfølgelig endel mer av vandrerne enn vanlige turistområde, men gir en positiv effekt i form av mindre slitasje, mindre mennesker o.s.v


Om man ønsker å gå fra hytte til hytte, eller ligge fast på en fjellstue, har den svenske turistforeningen et løype og hyttenett rundt nasjonalparkene, i tillegg går den svenske kungsleden forbi og gjennom nasjonalparkene (Sør for Sarek og gjennom Stora Sjøfallet)

page2_blog_entry0_2

Mangelen på tilrettelegging i Sarek nasjonalpark har gjort den kjent som et av de stedene i Sverige flest fjellvandrere skader seg hvert år, få bruer over de store elvene og bratte steinete skråninger kombinert med ingen mobildekning og lite trafikk gjør at skader inne i nasjonalparkene oftere ender mer alvorlig enn skader i utkanten, de siste årene er dette blitt en trend da flere tilbringer ferien i fjellet, og mange overvurderer egne ferdigheter og kunnskaper.


Men det er selvfølgelig alltid et skår i gleden: På grunn av vannkraftutbygging har man valgt å lage en ”slisse” inn i nasjonalparkene midt i Stora Sjøfallet, resultatet er at det bokstavelig talt ikke er noe stort sjøfall lenger. En bieffekt av dette er at vannene i Stora sjøfallet ikke er inkludert i forbudet mot motorferdsel, det fører til en del snøskutertrafikk om vinteren, både på vannene og noe ulovelig kjøring i fjellene rundt (selv om dette er mindre utbredt enn på deler av finnmarksvidda).


Om sommeren derimot, er den eneste støyen man kan høre helikoptertrafikk i utkanten av nasjonalparkene, mange steder er nasjonalparkgrensene lagt slik at man må gå et par dager fra bebyggelse, veier og parkeringsplasser for å komme inn til nasjonalparken. Da har selvfølgelig lokale firmaer kommet late turister til unnsetning med helikoptertransport inn til nasjonalparkgrensene, så slipper man unødige naturopplevelser på veien dit.

page2_blog_entry0_3

Ønsker man å drive friluftsliv i Laponia er mulighetene og utgangspunktene mange, siden området er såpass stort som det er, kan man relativt enkelt komme til sentrale steder rundt nasjonalparkene. Det finnes parkeringsplasser spredt rundt, alle merket med P på den svenske Fjellkarta, og det går buss til de fleste turiststedene i nærheten.

For mer informasjon til planlegging av turer i området kan man ta kontakt med den svenske turistforeningen eller gå inn på nettsidene Lapponias nettsider.

Vi anbefaler Lapponia til alle som er ute etter noe litt mer øde og litt villere!

God Tur!