Turliv.net

Et helt vanlig norsk friluftsliv

2004

Senja - dagsturparadiset


page2_blog_entry10_summary_1
Ytterst i havgapet reiser Senja seg. Som en vegg av massivt fjell står den mot norskehavet. Her er spisse, forrevne topper og dype fjorder. Øya er som skapt for de mer ekstreme delene av friluftslivet.


Selve øya kan deles i to soner. Yttersia, den som vender mot havet, der topper opp mot 1000 meter brytes av utallige fjorder. Og siden som vender mot Finnsnes og fastlandet. Her er terrenget slakere med bjørke og furuskog og rundere topper.

Senja er ikke det ideelle stedet om du ønsker lange turer. Øya har en merket sti som strekker seg fra nord til sør, med en DNT hytte (Senjabu) omtrent halvveis (langs vei 86 i Svanelvdalen). Stien er i overkant av 5 mil lang, og er særdeles kupert.

Ånderdalen Nasjonalpark ligger i Tranøy, sør på Senja. Nasjonalparken er ganske liten, bare 1/10 av Jotunheimens areal, og spenner rundt Ånderelva, Åndervatnet og vassdraget rundt.

page2_blog_entry10_1

Langs Ånderelva består parken av spredt Furuskog, men høyere oppe ved åndervannet går dette over i bjørkeskog. Parken kan være ganske fuktig store deler av året på grunn av mange myrer og bekker.

Det som gjør Senja unik i friluftsperspektiv er mulighetene for kortere og lengre toppturer. Her finnes topper av alle høyder og vanskelighetsgrader, alle med fantastisk utsikt og lett tilgjengelige fra vei. Ruter og forslag til turer kan finnes på sidene til Senja Turlag, Midt Troms Tindegruppe og Søndre Torsken IL.

Senja er lett itlgjengelig fra Midt-Troms, Tromsø og Harstad vi buss og hurtigbåt. Bussruter i troms finnes på 177troms og båttider gjennom hurtigruten.God Tur!